Home_Headline

Cwmni newydd yw GLR Sports Management Cyf sy’n arbenigo mewn cynrychioli athletwyr proffesiynol ar draws nifer o chwaraeon gwahanol, gan sicrhau eu bod yn derbyn y cyngor a’r arweiniad gorau posibl drwy gydol eu gyrfa.

Ein bwriad yw eu cynrychioli gyda’r lefel uchaf o onestrwydd a phroffesiynoldeb fel ein bod yn gymorth wrth iddynt wneud penderfyniadau positif drwy weddill eu bywyd. Byddwn yn sicr yn ymdrechu gant y cant i roi o’n gorau i ddarparu gwasanaeth personol a phwrpasol.

 

Untitled-3